LOKALITETI

Povijesni i kulturni lokaliteti od značaja za održavanje kolonije:
• Franjevački samostan Svetog Ive u Kraljevoj Sutjesci sa muzejom i umjetničkom zbirkom,
• Srednjevjekovna tvrđava Bobovac,
• Stara crkva sv. Mihovila u Varešu,
• Kameni most u Varešu,
• Stare "kovačije" i ostaci rimskog mosta u selu Oćeviji,
• Lokalitet Požeblje sa crkvom Preobraženja Gospodinovog i župnim dvorom,
• Ostaci industrijskih postrojenja i rudokopa iz XIX i XX stoljeća u Varešu i Vareš-Majdanu,
• Lovački dom "Igrišta" i "Mrijestilište",
• Nekropole stećaka na području Vareša.

Galerija